ผู้เขียน หัวข้อ: ติวสอบข้าราชการท้องถิ่น (อบต., เทศบาล, อบจ.)  (อ่าน 24 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

23-11-2016 , 23:06:43
  • Full Member
  • ***
  • กระทู้: 141
    • ดูรายละเอียด

ติวสอบข้าราชการท้องถิ่น (อบต., เทศบาล, อบจ.)
จำนวน 3,415 อัตรา ทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2559

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
 - ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อสอบหรือเรื่องราว
 - ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
 - ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นไป ตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
 - ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย
 1.2 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
 - เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยคและคำศัพท์
 1.3 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
 2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
 3. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
 4. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
 6. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
 7. พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 8. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 9. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548


2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ในส่วนของ ภาค ข. มีตำแหน่งที่สถาบันฯ เปิดติวดังนี้
 ๑. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 ๒. เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน
 ๓. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
 ๔. เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน
 ๕. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
 ๖. เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
 ๗. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 ๘. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 ๙. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 ๑๐. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 ๑๑. นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
 ๑๒. นิติกรปฏิบัติการ
 ๑๓. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 ๑๔. นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
 ๑๕. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 ๑๖. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
 ๑๗. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 ๑๘. นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ
 ๑๙. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
 ๒๐. นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
*** ตำแหน่งที่ติวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อมีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ ***


สามารถเลือกติวได้ 3 ช่องทางดังนี้

1. ติวสด ที่สถาบันติวเนติออนไลน์ (ซ.รามคำแหง 43/1) (รีบสมัครด่วนที่นั่งมีจำนวนจำกัด) มีเอกสารแจกฟรี + พร้อมระบบดูทบทวนย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ ให้ชมฟรีถึงสอบเสร็จ

2. ติวออนไลน์สดแบบ Real Time ที่สาขาขอนแก่น (รีบสมัครด่วนที่นั่งมีจำนวนจำกัด) ( โทร. 083-4445783 ) ลักษณะการติว คือ ชมการถ่ายทอดสดแบบ Real Time (ชัดทั้งภาพและเสียง) ที่รับสัญญาณตรงมาจากสถาบันติวเนติออนไลน์ (ซ.รามคำแหง 43/1) มีเอกสารแจกฟรี + พร้อมระบบดูทบทวนย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ ให้ชมฟรีถึงสอบเสร็จ เหมาะสำหรับท่านที่อยู่จังหวัดขอนแก่นหรือจังหวัดใกล้เคียง ที่ไม่สะดวกในการติวตามช่องทางที่ 1 และช่องทางที่ 3

3. ติวออนไลน์สดจากสถาบัน โดยเข้าติวผ่านระบบเว็บไซต์ของเรา www.tuinationline.com ซึ่งจะมี User และ Password ให้ท่าน Login เข้าไปชมการถ่ายทอดสดติวออนไลน์ได้เลยตามวันเวลาที่เรากำหนด (New Update : เรามีระบบวีดีโอย้อนหลังให้ท่านสามารถดูทบทวนย้อนหลัง หรือติดตามการติวย้อนหลังได้ ท่านจะไม่พลาด ไม่เสียโอกาสในการติว และตามทันเพื่อนแน่นอน ติวที่นี่คุ้มค่าที่สุดแล้ว) และสามารถปริ้นเอกสารประกอบการติวจากหน้าเว็บได้เลย เหมาะสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัด มีอินเตอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ำกว่า 5 MB ที่บ้าน ดูผ่าน Google Chrome ก็สามารถติวกับเราแบบไม่มีอาการกระตุกได้แล้ว


สมัครติวสอบข้าราชการท้องถิ่นได้ที่นี่ http://www.tuinationline.com/course-detail.php?id=230

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 085-5529560 , 02-319-7293
083-4445783 (สาขาขอนแก่น)
Line ID : @tuinationline
••••••••••••••••••••••••••••••••••••