ผู้เขียน หัวข้อ: รับวาดแบบโกดัง โรงงาน โครงหลังคา ทำเป็น 3D อาคารต่างๆ ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข  (อ่าน 4 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

13-07-2018 , 03:59:41
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 50181
  • เพศ: ชาย
    • ดูรายละเอียด

รับวาดแบบและวางแบบตกแต่งภายใน  โครงหลังคาและโครงข้างหลังแบบไร้ Truss คลังสินค้า รับเขียนแบบโรงงาน
แบบแปลนองค์ประกอบ
ความมั่นคงยั่งยืนแข็งแรงของตึก ผู้รับผิดชอบโดยตรงสำหรับเพื่อการวางแบบเป็น วิศวกรส่วนประกอบ เริ่มต้นตั้งแต่ส่วนต่ำสุดหรือด้านล่างสุดคือ รากฐาน เสา คาน บันได พื้น ฝาผนัง รวมทั้งไปสิ้นสุดที่ส่วนที่อยู่สูงสุดเป็น หลังคาตามลำดับ การพิจารณาออกแบบแบบแปลนองค์ประกอบ จะตรึกตรองงานทางสถาปัตยกรรม ยกตัวอย่างเช่น แปลนพื้นหรืแผนผังพื้นเป็นหลัก
ความหมายของแปลนองค์ประกอบ
แบบแปลนส่วนประกอบหรือแผนผังองค์ประกอบ หมายถึง แบบรูปในแนวขนานหรือแนวนอน มีลักษณะเป็นภาพ 2 มิติ (กว้างกับยาว) ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรูปร่าง พื้นที่ รวมทั้งตำแหน่งการจัดวางส่วนประกอบโครงสร้าง แบ่งเป็นส่วนๆที่มีความสำพันธ์เชื่อมโยงกับแบบแปลนพื้นหรือแผนผังพื้น จากส่วนที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาบนดินไปหมดที่โครงหลังคาตามลำดับ ด้วยการใช้เครื่องหมาย เส้น ตัวย่อ จำนวน แล้วก็มาตราส่วนประกอบกันเพื่อสื่อความหมาย
ส่วนประกอบใต้ดิน
องค์ประกอบใต้ดิน (Sub structure) คือ ส่วนประกอบด้านล่างของอาคารที่ฝังจมอยู่ใต้ดิน หรือวางสัมผัสกับพื้นดินเป็นส่วนมาก เป็นส่วนประกอบที่รับน้ำหนักส่วนประกอบเหนือดินของอาคาร เช่น ฐานรากแล้วก็เสาเสาหลัก มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
1. ฐานราก (Footing)เป็นองค์ประกอบส่วนที่อยู่ล่างสุดของตึก เพื่อถ่ายหรือกระจัดกระจายน้ำหนักขั้นสุดท้ายลงสู่ดินใต้ฐานราก รากฐานยังแบ่งย่อยออกเป็น 2 ประเภทหมายถึงรากฐานแผ่แล้วก็โครงสร้างรองรับเข็มฯลฯ
2. เสาเสา (Ground Column) คือ เสาสั้นส่วนที่อยู่ล่างสุด ระหว่างฐานรากกับคาน โดยทั่วไปเสาเสาหลักจะจมอยู่ใต้ดิน ปฏิบัติหน้าที่รับแรงอัดหรือน้ำหนักในทางตรง แล้วถ่ายน้ำหนักลงสู่รากฐานแล้วก็เสาเข็ม
องค์ประกอบเหนือดิน
ส่วนประกอบเหนือดิน (Super Structure)หมายถึงองค์ประกอบที่วางอยู่บนดินเป็นส่วนมาก เป็นองค์ประกอบที่รับน้ำหนักเบื้องต้น ดังเช่นว่า น้ำหนักคงที่หรือหรือน้ำหนักของส่วนประกอบ รวมทั้งน้ำหนักบรรทุก แล้วจึงถ่ายน้ำหนักลงสู่โครงสร้างใต้ดินต่อไป ได้แก่ เสา คาน พื้น บันไดและโครงหลังคา มีเนื้อหาดังนี้
1. เสา (Column)หมายถึงโครงสร้างที่วางแนวตั้ง รับน้ำหนักต่อจากคาน แล้งจึงถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาเสาหลัก
2. คาน (Beam)เป็นส่วนประกอบที่วางแนวนอน รับน้ำหนักจากผนัง พื้น โครงหลังคา และบันได แล้วจึงถ่ายน้ำหนักลงสู่เสารวมทั้งยึดตรึงเสาให้มั่นคง คานแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังเช่นว่า คานหลัก คานรอง แล้วก็คานยื่นฯลฯ คานแบ่งตามตำแหน่งที่ตั้งได้ดังต่อไปนี้
2.1 คานคอดิน (Ground Beam)หมายถึงคานส่วนที่อยู่ข้างล่างสุดขององค์ประกอบปฏิบัติภารกิจยึดตีนเสาให้มั่นคง
2.2 คานทั่วๆไป (Beam) คือ คานที่อยู่ระหว่างคานคอดินกับคานหลังคา
2.3 คานหลังคา (Roof Beam) คือ คานที่อยู่ข้างบนสุดของโครงสร้าง ทำหน้าที่รับโครงหลังคาและยึดหัวเสาให้มั่นคง
3. พื้น (Slab)หมายถึงองค์ประกอบพื้นคอนกรีต วางในแนวระดับ รับน้ำหนักบรรทุกโดยตรงแล้วถ่ายน้ำหนักลงสู่คาน หรือดินรองรับใต้ พื้น พื้นแบ่งตามลักษณะการรับน้ำหนักออกเป็น 3 ประเภท ตัวอย่างเช่น พื้นคอนกรีตวางบนดิน (ถนนคอนกรีตแล้วก็พื้นชั้นล่างสุดของตึก) พื้นคอนกรีตวางบนคาน และพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปเป็นต้น
4. บันได (Stair)เป็นส่วนประกอบที่พาดในแนวเฉียงมีขั้นบันไดสำหรับเป็นทางเดินที่ต่างระดับกัน แต่ถ้าเกิดเป็นทางสำหรับรถยนต์แล้วก็ล้อเข็น เรียกว่า ทางลาด (Ramp) แบ่งตามลักษณะการรับน้ำหนักออกเป็น 2 ชนิดอาทิเช่น บันไดแบบวางบนดินแล้วก็แบบวางบนคาน
5. หลังคา (Roof)เป็นส่วนประกอบส่วนที่อยู่ข้างบนสุดของตึก ทำหน้าที่กันแดด ลม ฝน หิมะ ฝุ่นละออง และความชื้น หลังคาบางชนิดปฏิบัติหน้าที่เป็นผนังในตัว รวมทั้งบางประเภทสามารถขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้ ทรงหลังคามีหลากหลายชนิด ตัวอย่างเช่น หลังคาเพิง หลังคาจั่ว หลังคาปั้นหยา หลังคาจั่วผสมทรงปั้นหยา หลังคาทรงไทย หลังคาโดม หลังคาโค้ง รวมทั้งหลังคาแบน เป็นต้น
องค์ประกอบของแปลนองค์ประกอบ
การเขียนแบบแปลนโครงสร้าง มีลักษณะการเขียนเหมือนการเขียนแบบแปลนพื้นที่เริ่มต้นจากชั้นที่อยู่ต่ำที่สุด ถ้ามีชั้นที่อยู่ใต้ดินก็จะเป็นชั้นที่อยู่ต่ำสุด ขึ้นไปหาชั้นที่อยู่สูงสุด และไปหมดที่โครงหลังคา เป็นลำดับ ส่วนประกอบแบบแปลนองค์ประกอบพื้นฐาน มีดังนี้
1.แบบแปลนรากฐานแล้วก็เสาตอหม้อเป็นแบบที่แสดงตำแหน่งรูปร่างของฐานราก และก็เสาเสาหลัก รวมถึงตำแหน่งเสาเข็ม (ถ้ามี) โดยใช้เครื่องหมายตัวย่อรวมทั้งเลขหมายควบคุม ดังเช่น F1,F2,F3…….GC1,GC2,GC3……..เป็นต้น
2. แบบแปลนคานคอดิน เสา รวมทั้งพื้นชั้นล่างเป็นแบบที่แสดงตำแหน่งคานคอดิน เสา รวมทั้ง พื้นคอนกรีตวางบนดินโดยใช้เครื่องหมายคำย่อ และเลขหมายดูแล ได้แก่ GB1,GB2…….C1,C2,C3…….GS1,GS2,GS3…….ฯลฯ
3. แบบแปลนคานและพื้นชั้นทั่วๆไปหมายถึงแบบที่แสดงตำแหน่งคาน เสา พื้นคอนกรีตวางบนคาน พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป และก็พื้นไม้วางบนตงไม้ประเภทต่างๆโดยใช้อักษรย่อแล้วก็หมายเลขกำกับ เช่น B1,B2,B3…..C1,C2,C3………S1,S2,S3…….(พื้นวางบนคาน) รวมทั้ง PS1,PS2…….(พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป) เป็นต้น
4. แบบแปลนโครงหลังคาหมายถึงแบบที่แสดงตำแหน่งคานหลังคาและก็โครงสร้างที่วางพิงบนคานหลังคา ได้แก่ โครงจันทันเอกหรือโครงถัก (Truss คำย่อ T) จันทันบดบัง อกไก่ แป สันตะเข้ แล้วก็ตะเข้ราง (รางน้ำ) สามารถแยกเขียนออกเป็น 2 ตอนเป็นเขียนเฉพาะแปลนคานหลังคา รวมทั้งเขียนแบบแปลนโครงหลังคาจะมีผลให้อ่านแบบได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นข้อควรจะจำ สำหรับการวาดแบบส่วนประกอบบ้านพักอาศัยแล้วก็อาคารขนาดเล็ก กรณีที่ไม่มีโครงสร้างรองรับเข็ม ได้แก่ การเขียนแปลนส่วนประกอบในข้อ 1 และข้อ 2 จะเขียนรวมไว้ร่วมกันเป็นแปลนเดียวก็ได้ เรียกชื่อใหม่ว่า แปลนฐานราก เสา คานคอดิน และก็พื้นฯลฯ
 
ผลงานบางส่วนของทางลูกค้า


แบบโรงงานผลิตอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ พื้นที่ใช่สอย 10,000 ตร.ม.ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแบบแปลนส่วนประกอบ
กฎหมายที่เกี่ยวยกตัวอย่างเช่น พ.ร.บ.ควบคุมตึก 2522 มีดังนี้
1. การเขียนแบบแปลนโครงสร้างต้องเขียนแสดงให้ครบทุกชั้นเรียงตามลำดับจากข้างล่างสุดไปหมดที่อยู่สูงสุด (โครงหลังคา)
2. มาตราส่วนที่เขียนใช้แบบแปลนโครงสร้างควรเป็นมาตราส่วนเดียวกันกับแปลนพื้น เช่น แบบแปลนพื้นเขียนด้วยมาตราส่วน 1:100 แบบแปลนองค์ประกอบก็จำต้องเขียนด้วยอัตราส่วน 1:100 เช่นกัน
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนแบบแปลนโครงสร้าง
1. การจัดวางรูปแปลนโครงสร้าง จะต้องจัดวางในลักษณะเดียวกันกับแบบแปลนพื้น
2. ส่วนที่เป็นช่องบันได ไม่ต้องเขียนเป็นแปลนบันได แต่ว่าให้เขียนเป็นเส้นทแยงมุมทับลงไป แล้วเขียนคำว่า ช่องบันได ทับจุดตัดเส้นทแยงมุมดังที่กล่าวมาข้างต้น และก็ช่องเปิดอื่นๆอาทิเช่น ช่องลิฟต์ รวมทั้งช่องท่อ ฯลฯ
3. การเขียนตัวย่อพื้นของห้องลงในแบบแปลนส่วนประกอบ จะต้องจัดให้ได้ตรงกลางพื้นที่ห้อง ถ้าเป็นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป จะต้องแสดงทิศทางการวางพิงบนคาน
4. ตำแหน่งหน้าตัดเสาคอนกรีตในแบบแปลนโครงสร้าง ให้ระบายดำทึบเต็มหน้าตัดเสาเว้นเสียแต่กรณีเสาอยู่ใต้คาน (เสาไม่ได้โด่ทะลุหลังคาน) ให้เขียนเป็นรูปหน้าตัดเสาแล้วเขียนเป็นเส้นทแยงมุมทับหน้าตัดเสานั้น ไม่ว่าเสาสี่เหลี่ยมหรือเสากลม
5. การเขียนแบ่งระยะห่างของแปในแปลนโครงหลังคาจั่วแล้วก็ทรงปั้นหยา สำหรับช่างเขียนแบบที่ด้อยประสบการณ์ จะใช้วิธีวัดระยะห่างจริงลงในแบบโดยตรง โดยมีความคิดว่าราวกับการประเมินระยะในแนวนอน นับได้ว่าเป็นความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง พูดอีกนัยหนึ่ง แท้จริงความยาวจันทันเป็นระยะในแนวเฉ จะมีผลให้แบบไม่ตรงกันกันเกี่ยวกับจำนวนแปในแปลนโครงหลังคากับแบบรูปตัดที่มีจำนวนแปไม่เท่ากัน ที่ถูกต้องจะต้องเขียนเส้นร่างเลียนแบบเป็นรูปตัดทับบนแปลนแสดงมุมหลังคาเหมือนรูปตัด แล้งก็เลยวัดระยะวางตำแหน่งแปเอียงตามความลาดเอียงจันทันจากตีนชายคาขึ้นไปจบที่สันหลังคา หลังจากนั้นให้เขียนเป็นเส้นฉายลงมาสู่แบบแปลนหลังคาเป็นลำดับ
6. การเขียนตะเข้สันรวมทั้งจระเข้รางในแบบแปลนโครงหลังคา มุมเฉของจระเข้สัน จระเข้ราง ควรเป็นมุมเฉ 45 องศา แค่นั้น ต้นสายปลายเหตุเนื่องจากว่าถ้าหากเป็นมุมเฉอื่นที่มากหรือน้อยกว่านี้ จะทำให้หัวของแปที่มาบรรจบกันตรงจระเข้สันและจระเข้รางเหลื่อมล้ำกัน ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณแถวแต่ละด้านของหลังคาจะไม่เสมอกัน
7. การเขียนชื่อคานที่วางทับซ้อนในแนวเดียวกัน เช่น คานชั้นบนอยู่แนวเดียวกับคานชานพักบันได หรือคานระเบียงพักบันไดอยู่แนวเดียวกับคานด้านล่าง หรืออกไก่คอนกรีตอยู่แนวเดียวกับคานหลังคาให้เขียนเครื่องหมายทับ (/) ลงไป ให้คานที่อยู่น้อยกว่าอยู่ข้างหลังสัญลักษณ์ ได้แก่ B1/GB1 มีความหมายว่า คาน B1 อยู่ข้างบนคาน GB1 ฯลฯ ในกรณีมีคานอีกตัวอยู่น้อยกว่าคานทั้งปวง ให้เขียนสัญลักษณ์ทับหน้าเลขคานอย่างเดียว ตัวอย่าง ตัวอย่างเช่น เขียนว่า /GB2 อยู่น้อยกว่าคานทั้งหมดทั้งปวง
 
-รับเขียนแบบรวมทั้งดีไซน์อาคารโกดัง, โรงงาน ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ -รับเขียนแบบและออกแบบอาคารสำนักงาน, อาคารสูง -รับเขียนแบบแล้วก็ดีไซน์บ้านพักอาศัย ชั้น2 -รับเขียนแบบและก็วางแบบที่อยู่อาศัย ชั้น1 -รับเขียนแบบและดีไซน์ตกแต่งภายใน ห้องพักอาศัย, อาคารสำนักงาน, ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า -รับออกแบบภาพเสนอโครงการ(3D) Perspective -รับแกะแบบแปลน, แบบบ้าน และก็อื่นๆอย่างเช่น 3D ทำเป็น Drawing หรือ Drawing ทำเป็น 3D -รับคำนวณองค์ประกอบบ้าน, ตึกต่างๆ, โกดัง, โรงงาน -รับถอดแบบแปลนเพื่อประเมินราคาก่อสร้าง(BOQ) #รับเขียนแบบโรงงาน[/u]
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
TEL: 063-4182014   คุณประพันธ์
Email: bichunmoo999@gmail.com
LINE ID: kenchiro9999
Tags : เขียนแบบโรงงาน