ผู้เขียน หัวข้อ: คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 อนุวัฒน์ บุญนันท์ สุริยา ปานแป้น  (อ่าน 1 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

02-06-2017 , 03:26:47
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1510
    • ดูรายละเอียด

คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 อนุวัฒน์ บุญนันท์ สุริยา ปานแป้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_885789_th_4853107คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 อนุวัฒน์ บุญนันท์ สุริยา ปานแป้น
ผู้แต่ง : อนุวัฒน์ บุญนันท์ สุริยา ปานแป้น
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 9 : เมษายน 2560
จำนวนหน้า: 295 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซ.ม. 
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ
 
บทที่ ๑   หลักการพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
             ๑.  ความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญและคำที่เกี่ยวข้อง
             ๒.  องค์กรที่ต้องผูกพันตามรัฐธรรมนูญ
             ๓.  หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
                   ๓.๑  การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
                   ๓.๒  การกำหนดให้รัฐธรรมนูญแก้ไขได้ยากกว่ากฎหมายธรรมดา
             ๔.  ๔.๑  ความหมายของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
                  ๔.๒  ความแตกต่างระหว่างสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
                  ๔.๓  ประเภทของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
                  ๔.๔  การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
                  ๔.๕  การจำกัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
             ๕.   ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
                 ๕.๑  ความหมายของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
                 ๕.๒  ผู้มีสิทธิกล่าวอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
            ๖.   หลักความเสมอภาค
                 ๖.๑  ความหมายของหลักความเสมอภาค
                 ๖.๒  ผู้ที่ต้องผูกพันต่อหลักความเสมอภาค
                 ๖.๓  ตัวอย่างการกระทำที่ขัดต่อหลักความเสมอภาค
                 ๖.๔  ตัวอย่างการกระทำที่ไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาค
            ๗.   ศาลรัฐธรรมนูญ
                 ๗.๑  องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ
                 ๗.๒  วาระการดำรงตำแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
                 ๗.๓  เขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
                 ๗.๔  องค์คณะในการพิจารณาวินิจฉัยคดี 
           ๘.   คำถามท้ายบท 
 
 
บทที่ ๒   คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
             ๑.   ระบบการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
                  ๑.๑  ช่วงเวลาของการตรวจสอบ
                  ๑.๒  ลักษณะของการตรวจสอบ
                  ๑.๓  ขอบเขตแห่งการตรวจสอบ
                  ๑.๔  ลักษณะของการเสนอเรื่อง
             ๒.  คดีที่เกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย
                  ๒.๑  วัตถุแห่งการตรวจสอบ
                  ๒.๒  ผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง
                  ๒.๓  ขอบเขตแห่งการตรวจสอบ
                  ๒.๔  ผลของคำวินิจฉัย
            ๓.  คดีเกียวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชกำหนด
                  ๓.๑  วัตถุแห่งการตรวจสอบ
                  ๓.๒  ผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง
                  ๓.๓  ขอบเขตแห่งการตรวจสอบ
                  ๓.๔  ผลของคำวินิจฉัย
            ๔.   คดีที่เกียวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดี
                  ๔.๑  วัตถุแห่งการตรวจสอบ
                          ๔.๑.๑   ต้องเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามความหมายของมาตรา ๒๑๒
                          ๔.๑.๒   ต้องเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดี
                          ๔.๑.๓   ต้องเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
                  ๔.๒  ผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง
                          ๔.๒.๑   หลักเกณฑ์เบื้องต้นของผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง
                          ๔.๒.๒   อำนาจที่จะไม่เสนอเรื่องของศาลที่พิจารณาคดี
                          ๔.๒.๓   ระยะเวลาในการเสนอเรื่อง
                          ๔.๒.๔   เรื่องที่เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
                  ๔.๓  ขอบเขตแห่งการตรวจสอบ
                  ๔.๔  ผลของคำวินิจฉัย
            ๕.   คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เสนอเรื่องโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน
                  ๕.๑  วัตถุแห่งการตรวจสอบ
                  ๕.๒  ผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง
                  ๕.๓  ขอบเขตแห่งการตรวจสอบ
                  ๕.๔  ผลของคำวินิจฉัย
           ๖.  คำถามท้ายบท
 
บทที่ ๓   คดีพิเศษที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
             ๑.  คดีเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวหน้าที่และอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
                  ๑.๑   วัตถุแห่งการวินิจฉัย
                          ๑.๑.๑  ต้องเป็นปัญหาขององค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นแล้ว
                          ๑.๑.๒  ต้องเป็นปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้
                          ๑.๑.๓  ต้องเป็นปัญหาขององค์กรที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้
                  ๑.๒   ผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง
             ๒.  คดีที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยความสมบูรณ์ในการดำรงตำแหน่งของสมาชิกรัฐสภาและรัฐมนตรี 
                  ๒.๑   คดีเกี่ยวกับการวินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกรัฐสภา
                          ๒.๑.๑  เหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกรัฐสภา
                          ๒.๑.๒  ผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง
                          ๒.๑.๓  ผลของคำวินิจฉัย
                 ๒.๒   คดีเกี่ยวกับการวินิจฉัยการสิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรี
                          ๒.๒.๑  เหตุแห่งการสิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรี
                          ๒.๒.๒  ผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง
                          ๒.๒.๓  ผลของคำวินิจฉัย
             ๓.  คดีเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาความเป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
                  ๓.๑   วัตถุแห่งการวินิจฉัย
                  ๓.๒   หนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
                  ๓.๓   ผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง
                  ๓.๔   ผลของคำวินิจฉัย
             ๔.  คดีที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายในวงงานของรัฐสภา
                  ๔.๑   คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างข้อบังคับการประชุมสภา
                  ๔.๒   คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบร่างกฎหมายใหม่มิให้มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างกฎหมายที่ถูกยับยั้งไว้
                  ๔.๓   คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบการเสนอ การแปรญัตติหรือการกระทำ ด้วยประการใดๆในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย
             ๕.  คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                  ๕.๑   วัตถุแห่งการตรวจสอบ
                  ๕.๒   ผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง
                  ๕.๓   ผลของคำวินิจฉัย
             ๖.  คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระทำซึ่งละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
                  ๖.๑   วัตุแห่งการตรวจสอบ
                  ๖.๒   ผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง
                  ๖.๓   ขอบเขตแห่งการตรวจสอบ
                  ๖.๔   ผลของคำวินิจฉัย
            ๗.  คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
                  ๗.๑   วัตถุแห่งการตรวจสอบ
                  ๗.๒   ผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง
                  ๗.๓   ขอบเขตเเห่งการตรวจสอบ
                  ๗.๔   ผลของคำวินิจฉัย
            ๘.  คำถามท้ายบท
บทที่ ๔   คดีพิเศษที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลยุติธรรม
             ๑.  ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับเขตอำนาจของศาลยุติธรรม
             ๒. คดีเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
                  ๒.๑   บุคคลที่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
                           ๒.๑.๑  ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
                           ๒.๑.๒  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
                  ๒.๒   เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
                  ๒.๒   กำหนดเวลาที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
                  ๒.๓   กำหนดเวลาที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
                  ๒.๔   การตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
                  ๒.๕   ผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง
                  ๒.๖   การพิจารณาพิพากษาคดี
             ๓.  คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง
                  ๓.๑   คดีอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ
                  ๓.๒   บุคคลที่อาจถูกดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ
                  ๓.๓   การเริ่มกระบวนการดำเนินคดีอาญา
                  ๓.๔   ผู้มีอำนาจฟ้องคดี
                  ๓.๕   การพิจารณาพิพากษาคดี 
            ๔.  คดีเกี่ยวกับการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
                 ๔.๑   ประเภทของคดีเกี่ยวกับการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
                 ๔.๒   บุคคลที่อาจถูกดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ
                 ๔.๓   การเริ่มกระบวนการดำเนินคดี
                 ๔.๔   ผู้มีอำนาจยื่นคำร้อง
                 ๔.๕   การพิจารณาพิพากษาคดี
            ๕.  คดีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
                 ๕.๑   มาตรฐานทางจริยธรรม
                 ๕.๒   บุคคลที่อาจถูกดำเนินคดีต่อศาลฎีกา
                 ๕.๓   ผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง
                 ๕.๔   การพิจารณาพิพากษาคดี
            ๖.  คดีเกี่ยวกับกรรมการ ป.ป.ช. ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบ
                 ๖.๑   เหตุแห่งการกล่าวหากรรมการ ป.ป.ช. 
                 ๖.๒   บุคคลที่อาจถูกดำเนินคดีต่อศาล
                 ๖.๓   ผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง
                 ๖.๔   การดำเนินคดีต่อกรรมการ ป.ป.ช. 
            ๗.  คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบการเลือกตั้ง
                 ๗.๑   คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบการเลือกตั้งระดับชาติ
                         ๗.๑.๑   คดีตรวจสอบการเลือกตั้งก่อนประกาสผล
                         ๗.๑.๒   คดีตรวจสอบการเลือกตั้งหลังประกาสผล
                 ๗.๒   คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
                         ๗.๒.๑   คดีตรวจสอบการเลือกตั้งก่อนประกาศผล
                         ๗.๒.๒   คดีตรวจสอบการเลือกตั้งหลังประกาศผล
            ๘.  คดีเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญ 
                 ๘.๑   เอกสิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภา
                         ๘.๑.๑   เอกสิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภา
                         ๘.๑.๒   เอกสิทธิ์ของบุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกรัฐสภา
                ๘.๒   ความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญ
                         ๘.๒.๑   ความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภา
                         ๘.๒.๒   ความคุ้มกันของกรรมการการเลือกตั้ง 
            ๙.   คำถามท้ายบท

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_885789_th


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)