แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 56
1
ไฟล์ PDF คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2017ไฟล์ PDF คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ความเป็นมา หน้าที่ ภารกิจ วิสัยทัศน์ โครงสร้าง
ยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (พ.ศ. 2560-2564) 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
ระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวว่าด้วยการช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม พ.ศ. 2560
ความรู้เกี่ยวกับสตรีและสถาบันครอบครัว 
แผนปฏิบัติการแม่บทว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสตรี 
บทบาทหน้าที่ของสถาบันครอบครัว 
ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ 
ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2. 
เจาะข้อสอบ งานธุรการ 
 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ 
วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ
วินัยข้าราชการพลเรือน และการรักษาวินัย
วินัยลูกจ้างประจำ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย 
วินัยพนักงานราชการ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย 
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ 

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/164


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)2
กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 2 เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_571709_th_2411454กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 2 เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์
ผู้แต่ง : เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์
ปีที่พิมพ์:ครั้งที่ 6 : เมษายน 2557
จำนวนหน้า: 640 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน 


สารบัญ

สารบัญ
ลักษณะ ๔ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
มาตรา ๒๐๖ “เหยียดหยามศาสนา”
มาตรา ๒๐๗ “ก่อให้เกิดความวุ่นวายทางศาสนา”
มาตรา ๒๐๘ “แต่งกายหรือใช้เครื่องหมายเลียนแบบพระหรือนักบวช”
ลักษณะ ๕ ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
มาตรา ๒๐๙ “อั้งยี่”
มาตรา ๒๑๐ “ซ่องโจร”
มาตรา ๒๑๑ “ประชุมในที่อั้งยี่หรือซ่องโจร”
มาตรา ๒๑๓ “ช่วยเหลือเกื้อกูลอั้งยี่หรือซ่องโจร”
มาตรา ๒๑๓ “สมาชิกอั้งยี่หรือพรรคพวกซ่องโจรคนหนึ่งคนใดได้กระทำความผิดตามความมุ่งหมายของอั้งยี่หรือซ่องโจร”
มาตรา ๒๑๔ “เป็นปกติธุระจัดหาที่พำนัก ที่ซ่อนเร้น ที่ประชุมให้บุคลผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒”
มาตรา ๒๑๕ “มั่วสุม”
มาตรา ๒๑๖ “ไม่ยอมเลิกมั่วสุม ตามคำสั่งเจ้าหนักงาน”
ลักษณะ ๖ ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
มาตรา ๒๑๗ “วางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่น”
มาตรา ๒๑๘ “ เหตุฉกรรจ์ของการวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่น”
มาตรา ๒๒๓ “ทรัพย์ราคาน้อย และไม่น่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น”
มาตรา ๒๑๙ “ตระเตรียมเพื่อวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่น ตามมาตรา ๒๑๗ หรือมาตรา ๒๑๘”
มาตรา ๒๒๐ “ทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆที่ไม่มีเจ้าของหรือเป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ของผู้อื่น”
มาตรา๒๒๑ “ทำให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น”
มาตรา ๒๒๒ “ทำให้เกิดระเบิดจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์ในมาตรา ๒๑๗ หรือมาตรา ๒๑๘”
มาตรา ๒๒๓ “ทรัพย์ที่มีราคาน้อย และการกระทำไม่น่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น”
มาตรา ๒๒๔ วรรคแรก”การกระทำความผิดตามมาตรา ๒๑๗ มาตรา ๒๑๘ มาตรา๒๒๑หรือมาตรา๒๒๒เป็นเหตุให้บุคคลอื่นตาย “วรรคสอง”เป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัส”
มาตรา ๒๒๖
มาตรา ๒๒๗ 
มาตรา ๒๒๘”ทำให้เกิดอุทกภัยหรือเกิดขัดข้องแก่การใช้น้ำซึ่งเป็นสาธารณูปโภค”
มาตรา ๒๒๙”ทำให้ทางสาธารณฯลฯหรือที่ขึ้นลงของอากาศยานอยู่ในลักษณะน่าจะเกิดอันตรายแก่การจราจร”
มาตรา ๒๓๐
มาตรา ๒๓๑
มาตรา ๒๓๒
มาตรา ๒๓๓ “ใช้ยานพาหนะรับขนส่งคนโดยสารจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลในยานพาหนะนั้น”
มาตรา ๒๓๔
มาตรา ๒๓๕ 
มาตรา ๒๓๖ “ปลอมปนสิ่งที่บุคคลอื่นเสพย์หรือใช้หรือจำหน่ายสิ่งนั้น”
มาตรา ๒๓๗ “เอาสิ่งเจือลงในอาหาร น้ำที่ประชาชนบริโภค”
มาตรา ๒๓๘”ผลที่กระทำต้องรับโทษหนเกขึ้นจากการกรระทำความผิดตามมาตรา ๒๒๖ ถึงมาตรา๒๓๗”
มาตรา ๒๓๙ “การกระทำความผิดตามมาตรา ๒๒๖ ถึงมาตรา๒๓๗ โดยประมาทและใกล้จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของ
บุคลอื่น”
ลักษณะ ๗ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและแปลง
หมวด ๑ ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
มาตรา ๒๔๐ “ปลอมเงินตรา”
มาตรา ๒๔๑ “แปลงเงินตรา”
มาตรา ๒๔๒ “ทุจริตทำให้เหรียญกระษาปณ์มีน้ำหนักลดลง หรือนำเข้า นำออกใช้ หรือมีเพื่อนำออกใช้ ซึ่งเหรียญดังกล่าว”
มาตรา ๒๔๓”นำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งเงินตราปลอมหรือเงินตราแปลง”
มาตรา ๒๔๔”มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมหรือเงินตราแปลงซึ่งตนได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอมหรือแปลง”
มาตรา ๒๔๕ “ ได้มาโดยรู้ว่าเป็นเงินตราปลอมหรือแปลง ต่อมา “รู้”แต่ยังขืนนำออกใช้
มาตรา ๒๔๖ “ทำ” เครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมหรือแปลงเงินตราหรือพันธบัตรหรือ”มี”เครื่องมือหรือวัตถุเช่นว่านั้นเพื่อใช้ในการปลอมหรือแปลง”
มาตรา ๒๔๗ “การกระทำเกี่ยวกับเงินตราหรือพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ”
มาตรา ๒๔๘ “ปลอมหรือแปลงเงินตราหรือพันธบัตรของรัฐบาลไทยหรือของรัฐบาลต่างประเทศได้กระทำความผิดอื่นที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ด้วย”
มาตรา”เลียนเงินตรา”
หมวด ๒ ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์และตั๋ว
มาตรา ๒๕๐”ปลอมดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดิน พระปรมาภิไธย”
มาตรา ๒๕๑ “ปลอมดวงตรา รอยตราของทบวงการเมือง องค์ การสาธารณหรือของเจ้าพนักงาน”
มาตรา ๒๕๒ “ใช้สิ่งที่ตนเองหรือผู้อื่นปลอมขึ้นตรามาตรา ๒๕๐ หรือ มาตรา๒๕๑”
มาตรา ๒๕๓ “ใช้ดวงตราหรือรอยตราของจริง โดยมิชอม”
มาตรา ๒๕๔ “ปลอมหรือแปลงแสตมป์รัฐบาล”
มาตรา ๒๕๕ “นำเข้าในราชอาณาจักร ซึ่งของปลอดหรือแปลงตามที่ระบุในมาตรา ๒๕๐,๒๕๑หรือ๒๕๔”
มาตรา ๒๕๖ “ลบ ถอน หรือกระทำการใดๆแก่แสตมป์ซึ่งใช้ไม่ได้แล้วเพื่อให้ใช้ได้อีก”
มาตรา ๒๕๗”ใช้ ขาย เสนอขาย แลกเปลี่ยน เสนอแลกเปลี่ยน ซึ่งแสตมป์ที่ปลอมหรือแปลงตามมาตรา ๒๕๔ หรือแสตมป์ที่ลบแล้วถอนตามมาตรา ๒๕๖”
มาตรา ๒๕๘ “ปลอมหรือแปลงตั๋วโดยสารในการสารในการขนส่งสาธารณ หรือ ลบ ถอน หรือกระทำการใด๐แก่ตั๋ว เช่นว่านั้นซึ่งใช้ไม่ได้แล้วเพื่อให้ใช้ได้อีก”
มาตรา ๒๕๙ “การกระทำความผิดตามมาตรา ๒๕๘ แก่ตั๋วที่จำหน่ายแก่ประชาชนเพื่อผ่านเข้าสถานที่ใด”
มาตรา ๒๖๐ “ใช้ ขาย เสนอขาย แลกเปลี่ยนหรือเสนอแลกเปลี่ยนซึ่งตั๋วอันเกิดจากาการกระทำผิดตามมาตรา ๒๕๘ หรือมาตรา ๒๕๙”
มาตรา ๒๖๑” ทำเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมหรือแปลงหรือมีเครื่องมือหรือวัตถุเพื่อใช้ในการปลอมแปลงแสตมป์รัฐบาล(ตาม มาตรา ๒๕๔ ) ตั๋วโดยสารในการขนส่งสาธารณ(ตามมาตรา ๒๕๘) หรือตั๋วที่จำหน่ายแก่ประชาชนในการผ่านเข้าสถานที่(ตามมาตรา ๒๕๙)”
มาตรา ๒๖๒ “ถ้าผู้กระทำในมาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๖ มาตรา๒๕๗หรือมาตรา๒๖๑ เกี่ยวกับแสตมป์รัฐบาลต่างประเทศ”
มาตรา ๒๖๓”ถ้าผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๒๕๐มาตรา๒๕๑มาตรา๒๕๔มาตรามาตรา๒๕๖มาตรา๒๕๘มาตรา๒๕๙หรือมาตรา๒๖๒ได้กระทำความผิดตามมาตราอื่นที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ อันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดจากกระทำความผิดนั้นด้วยให้ลงโทษผู้นั้นตามมาตรา ๒๕๐ มาตรา๒๕๑มาตรา๒๕๔มาตรา๒๕๖มาตรา๒๕๘มาตรา๒๕๙หรือมาตรา๒๖๒แต่กระทงเดียว
หมวด ๓ ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
มาตรา๒๖๔ “ปลอมเอกสาร”
มาตรา๒๖๕ “ปลอมเอกสารสิทธิ หรือปลอมเอกสารราชการ”
มาตรา ๒๖๖ “ปลอมเอกสารพิเศษ”
มาตรา ๒๖๗ “แจ้งให้พนักงานจดข้อความเท็จลงในเอกสารซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน”
มาตรา ๒๖๘ “ใช้หรืออ้างเอกสารปลอมหรือเอกสารที่แจ้งให้พนักงานจดข้อความเท็จลงในเอกสารนั้น”
มาตรรา ๒๖๙ “ผู้มีวิชาชีพทำคำรับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จ”
หมวด ๔ ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
คำอธิบายความหมาย”บัตรอิเล็กทรอนิกส์” มาตรา๑(๑๔)
ความหมายข้อ (ก)
ความหมายข้อ (ข)
ความหมายข้อ(ค)
การบังคับใช้กฎหมายนี้แก่การกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร
มาตรา ๘(๒/๑)
ความผิดฐานปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา ๒๖๙/๑
ความผิดฐาน”ทำ” เครื่องมือ หรือวัตถุสำหรับปลอมหรือสำหรับให้ได้ข้อมูลในการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือสำหรับให้ได้ข้อมูลในการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา ๒๖๙/๒ ความผิดฐาน “นำเข้าใน”หรือ”ส่งออกไปนอก”ราชอาณาจักรซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมหรือเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับให้ได้ข้อมูลในการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์มาตรา ๒๖๙/๓ความผิดฐาน”จำหน่าย”หรือ”มีไว้เพื่อจำหน่าย”ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม มาตรา ๒๖๙/๔
ความผิดฐานใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ มาตรา ๒๖๙/๕
ความผิดฐานมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
มาตรา ๒๖๙/๖
เหตุฉกรรจ์ของการกระทำความผิดฐานต่างๆมาตรา๒๖๙/๗
ลักษณะพิเศษบางประการของกฎหมายใหม่นี้
ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับความผิด”บัตรอิเล็กทรอนิกส์”
หมวด ๕ ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
มาตรา ๑(๑๕) ความหมายของหนังสือเดินทาง
มาตรา๘(๒)(๒/๒)ขยายให้ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางที่กระทำนอกราชอาณาจักรรับโทษในราชอาณาจักรได้ตาม”หลักบุคคล”
มาตรา ๒๖๙/๘
มาตรา ๒๖๙/๙
มาตรา ๒๖๙/๑๐
มาตรา ๒๖๙/๑๑
มาตรา ๒๖๙/๑๒
มาตรา ๒๖๙/๑๓
มาตรา ๒๖๙/๑๔
มาตรา ๒๖๙/๑๕
ลักษณะ ๘ ความผิดเกี่ยวกับการค้า
มาตรา ๒๗๐ “ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้เครื่องชั่ง ตวง วัด ที่ผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบในการค้าหรือมีไว้เพื่อขาย”
มาตรา ๒๗๑”ขายโดยหลอกลวง”
มาตรา ๒๗๒
มาตรา ๒๗๓ “ปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว”
มาตรา๒๗๔ “เลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว”
มาตรา ๒๗๕ “นำเข้าในราชอาณาจักร จำหน่าย หรือเสนอจำหน่ายซึ่งสินค้าตามมาตรา ๒๗๒(๑) หรือสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมมาตรา ๒๗๓ หรือสินค้าที่มีการเลียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา ๒๗๔”
ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ
มาตรา ๒๗๖ (เดิม)”ข่มขืนกระทำชำเรา”
ความหมายของ “ข่มขืนกระทำชำเรา”ตามมาตรา ๒๗๖(เดิม)โทรมหญิง
คำอธิบายตามมาตรา ๒๗๖(เดิม) ยังใช้กับมาตรา ๒๗๖(แก้ไขเพิ่มเติม)ได้เพียงใด
คำอธิบาย ตามมาตรา ๒๗๖ (เดิม) ในบางเรื่อง ที่เป็นบรรทัดฐานต่อไปอีกไม่ได้
มาตรา ๒๗๗ (เดิม) “กระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปี”
คำอธิบายมาตรา ๒๗๗ (เดิม)
คำอธิบายมาตรา ๒๗๗(เดิม) ยังใช้กับมาตรา ๒๗๗ (แก้ไขเพิ่มเติม)ได้เพียงใด
มาตรา ๒๗๖ (แก้ไขเพิ่มเติม)
มาตรา ๒๗๗(แก้ไขเพิ่ม)
การ “กระทำชำเรา”ตามมาตรา ๒๗๖(แก้ไขเพิ่มเติม)
”กรระทำกับ”ต้องมีการ”สอดใส”
การ”โทรมหญิง”ในรูปแบบของกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม
กรณีมาตรา ๒๗๗ การ”กระทำชำเรา”เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี(แก้ไข้เพิ่มเติม)
มาตรา ๒๗๗ ทิว (เดิม) “ผลที่ทำให้ผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๒๗๖ วรรคแรก หรือมาตรา ๒๗๗วรรคแรก
หรือวรรคสอง ต้องรับโทษหนักขึ้น”
มาตรา ๒๗๗ ทวิ (แก้ไขเพิ่มเพิ่ม)
มาตรา ๒๗๗ตรี (เดิม) “ผลที่ให้ผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๒๗๖วรรคสองหรือมาตรา ๒๗๗ วรรคสามต้องรับโทษหนักขึ้น
มาตรา ๒๗๗ ตรี(แก้ไขเพิ่มเติม)
มาตรา ๒๗๘ “กระทำอนาจารเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี”
มาตรา ๒๘๐ “ผลที่ทำให้ผู้กระทำชำเราตามมาตรา ๒๗๘ หรือ ๒๗๙ ต้องรับโทษหนักขึ้น”
มาตรา ๒๘๑”ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราตามมาตรา ๒๗๖วรรคแรกความผิดฐานกระทำอนาจารตามมาตรา ๒๗๖ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดอันยอมความได้”
มาตรา ๒๘๒ “เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจาร”
มาตรา ๒๘๓” เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไป เพื่อการอนาจาร โดยหลวกลวง ขู่เข็ญ”
มาตรา ๒๘๔ “พาไปเพื่ออนาจาร”
มาตรา ๒๘๓ ทวิ “พาบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปีไปเพื่ออนาจาร”
มาตรา ๒๘๕ “เหตุฉกรรจ์ของมาตราต่างๆ”
มาตรา ๒๘๖ “ดำรงชีพแม้เพียงบางส่วนจากรายได้ของ หญิงโสเภณี”(เดิม)
มาตรา ๒๘๖(แก้ไขเพิ่มเติม)
มาตรา ๒๘๗ “เผยแพร่สิ่งลามก”
ลักษณะ ๑๑ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง(เฉพาะเรื่องการ พรากผู้เยาว์)
มาตรา ๓๑๗ “พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี”
มาตรา ๓๑๘ “พรากผู้เยาว์อายุกว่าห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีโดย ผู้เยาว์ไม่เต็มใจไปด้วย”
มาตรา ๓๑๙ “พรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปี เพื่อหากำไร หรือเพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์เต็มใจไปด้วย”

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_571709_th


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)3
เจาะแนวข้อสอบ กทม. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรุงเทพ พร้อมเฉลยอธิบายเจาะแนวข้อสอบ กทม. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรุงเทพ พร้อมเฉลยอธิบาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-999007-6930117-เจาะแนวข้อสอบ+กทม.+นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ+กรุงเทพ+พร้อมเฉลยอธิบาย.html
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.999007_th 

เจาะแนวข้อสอบ กทม. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรุงเทพ พร้อมเฉลยอธิบาย

รหัสสินค้า: 005657
ราคา: 260.00 บาท
รายละเอียด:
เจาะแนวข้อสอบ กทม. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรุงเทพ พร้อมเฉลยอธิบาย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2560
จำนวนหน้า 362 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว

สารบัญ

สรุปสาระสำคัญการพัฒนาสังคม
ทฤษฎีการพัฒนาสังคม
ปรัชญา อุดมการณ์ของการพัฒนาชุมชน
ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาและการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย
หลักการพัฒนาชุมชน
แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม
แนวข้อสอบภาคสนาม ชุดที่ 1 79 ข้อ
แนวข้อสอบภาคสนาม ชุดที่ 2 150 ข้อ
แนวข้อสอบภาคสนาม ชุดที่ 3 150 ข้อ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.999007_th 

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 


**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ http://www.attorney285.com/article-th-81373-วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์.html 


ค่าจัดส่งพัสดุ = 35 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 25
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 60 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน) 
ค่าจัดส่ง EMS = 82 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 52


รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/article.php?id=118162&lang=th&headername=howtopayment 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285.com (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

4
กฎหมายว่าด้วย ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (กฎหมายฮั้ว) สุพิศ ปราณีตพลกรัง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_571709_th_6159628กฎหมายว่าด้วย ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (กฎหมายฮั้ว) สุพิศ ปราณีตพลกรัง
ผู้แต่ง : สุพิศ ปราณีตพลกรัง
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2560
จำนวนหน้า: 85 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ 
ข้อความเบื้องต้น
เจตนารมณ์ของกฎหมาย
การใช้บังคับ
โครงสร้างของกฎหมาย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
ความผิดที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐเป็นผู้กระทำ
ความผิดเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการ หรืออนุกรรมการ
การสอบสวนและดำเนินคดีเกี่ยวกับการเสนอขายราคาต่อหน่วยงานรัฐ
ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับการเสนอขายราคาต่อหน่าวงานรัฐ
ภาคผนวก
 - พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยงกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒
 - ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ตัวอย่างคดี

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_571709_th


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)5
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ สตง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1824ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ สตง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (บัญชี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 763 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ประวัติการตรวจเงินแผ่นดิน 
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กร 
อำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตร.) 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
ค่านิยมร่วม (Core Value)
ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals)
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2560) 
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านการตรวจสอบ
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านบุคลากร
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านบริหารจัดการองค์กร
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านเครือข่ายการตรวจสอบ
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านการประสานงาน และความร่วมมือระหว่างประเทศ
โครงสร้างหน่วยงาน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
แก้ไข คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2558 
เรื่อง การเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
และการดำเนินการเพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
 
ส่วนที่ 2 การตรวจสอบบัญชี
จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพ
จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดิน 
คุณธรรมและจริยธรรมส่วนบุคคล
มาตรการการตรวจเงินแผ่นดินเรื่อง การป้องกันหรือควบคุมความเสียหาย
ให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ รหัส มลก.3 
มาตรฐานการสอบบัญชี
มาตรฐานงานสอบทาน
-มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 งานการสอบทานงบการเงิน 
 (โดยผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งไม่ใช่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ)
-มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
 ระหว่างกาลโดยผุ้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น
-มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3000 งานที่ให้ความเชื่อมั่น
 นอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต
-มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3400 การตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน
 ที่เกี่ยวกับอนาคต
-มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3402 รายงานที่ให้ความเชื่อมั่น
 ต่อการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ
-ตัวอย่างมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3420 งานที่ให้ความเชื่อมั่น
  เพื่อรายงานต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนที่รวมอยู่ในหนังสือชี้ชวน
มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง
-มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4400 งานการปฏิบัติงานตามวิธีการ
 ที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน
-ตัวอย่างมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4410 งานการรวบรวมข้อมูล
 
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี
การบัญชี
ข้อสมมติฐานทางการบัญชี 
งบการเงิน 
สมการบัญชี 
การวิเคราะห์รายการค้า 
ผังบัญชี 
สมุดรายวันชั้นต้น 
งบทดลอง 
การปรับปรุงรายการบัญชี 
กระดาษทำการ 
สมุดรายวันเฉพาะ 
การบริหารการเงิน 
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
การวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและงบประมาณ 
การวิเคราะห์การใช้สินทรัพย์และเงินทุนในการดำเนินงาน 
การบริหารการเงินทุนหมุนเวียน 
การบริหารลูกหนี้ 
การบริหารสินค้าคงคลัง 
งบประมาณการลงทุน 
การวิเคราะห์งบการเงิน
 
ส่วนที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีภาครัฐ
ประมวลรัษฎากร แก้ไขถึง (ฉบับที่ 45) พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560 
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่
เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543
 
ส่วนที่ 5 ภาษาอังกฤษ สำหรับนักบัญชี
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ นักบัญชี
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ สมุดบัญชีคุมการรับจ่ายในบัญชีต่างๆ ประจำวัน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ บัญชีภาระลูกหนี้
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ บัญชีหนี้สิน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ บัญชีค่าใช่จ่ายค้างจ่าย
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ บัญชีดอกเบี้ยจ่ายและส่วนลดค้างจ่าย
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ บัญชีดอกเบี้ยจ่าย
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ บัญชีบัญชีทุน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ บัญชีรายได้อื่น ๆ
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ บัญชีหลักทรัพย์เงินลงทุน
ส่วนที่ 6 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี และการเงิน
แนวข้อสอบ เงินคงคลัง 
แนวข้อสอบ วิธีการงบประมาณ

 ตัวอย่างไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ สตง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/150


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)6
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการค้าต่างประเทศ พร้อมเฉลย

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2013
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการค้าต่างประเทศ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติ บทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศ 
 เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
 เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.2502และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ
 แนวข้อสอบ เกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ 
ความรู้ด้านการบัญชี
 เจาะข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ชุดที่ 1. 
 เจาะข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ชุดที่ 2. 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)
ความรู้เกี่ยวกับMicrosoft Word 
 แนวข้อสอบMicrosoftWord 
ความรู้เกี่ยวกับMicrosoft Excel
 แนวข้อสอบ MicrosoftExcel 
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft PowerPoint 
 แนวข้อสอบ MicrosoftPowerPoint 
 แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมการค้าต่างประเทศ
 แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/product/2013


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)7
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ ศุลการักษ์ กรมศุลกากร พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1952ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ ศุลการักษ์ กรมศุลกากร พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 507 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศุลกากร
ประวัติกรมศุลกากร
วิสัยทัศน์กรมศุลกากร
พันธกิจกรมศุลกากร
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร 
ค่านิยมองค์กร
โครงสร้างการบริหารงาน 
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมศุลกากร 
นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมศุลกากร 
 
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร
พิธีการนำเข้าศุลกากร
ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า 
เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการนำเข้าสินค้า
ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการนำเข้าสินค้า
แผนผังแสดงขั้นตอนการนำเข้าสินค้า
ราคาแกตต์
การอุทธรณ์การประเมินอากร
การให้บริการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า
การทำบัตรเกี่ยวกับกรมศุลกากร
ตัวแทนออกของรับอนุญาต
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO)
พิธีการส่งออกสินค้า
ประเภทใบขนสินค้าขาออก
เอกสารที่ผู้ส่งออกควรจัดเตรียมในการส่งออกสินค้า
ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า
ข้อควรทราบเพิ่มเติมในการส่งออกสินค้า
ผังแสดงการส่งออก 
พิธีการนำเข้าและส่งออกเพื่อการประชุมระหว่างประเทศ
พิธีการนำเข้ารถยนต์ส่วนบุคคล
พิธีการนำเข้าของใช้ในบ้านเรือน 
พิธีการนำเข้าของเอกสิทธิ์หรือของที่ได้รับบริจาค
พิธีการ A.T.A. CARNET
ใบสุทธินำกลับ
การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน
สิทธิประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรการนิคมอุตสาหกรรม
การส่งเสริมการลงทุน
การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
ผู้นำของเข้าผู้ส่งออกของระดับบัตรทอง (Gold Card)
เขตปลอดอากร (Free Zone : FZ)
การคืนอากรสำหรับของที่นำเข้ามาแล้วส่งกลับออกไป
ความผิดทางศุลกากร
ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร
ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร
ความผิดฐานสำแดงเท็จ
ความผิดฐานนำของต้องห้ามต้องกำกัดเข้ามาในหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร
ความผิดฐานฝ่าฝืนพิธีการศุลกากร
แนวข้อสอบส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร
 
ส่วนที่ 3 กฎหมายเกี่ยวข้องกับศุลกากร
พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 22 พ.ศ. 2557 
ความผิดทางศุลกากร 
 
ส่วนที่ 4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
องค์การเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ดุลการค้าและดุลการชำระเงิน
การส่งเสริมการลงทุน
ชิปปิ้งและศุลกากร
วิธีการส่งสินค้าออกและการสั่งสินค้าเข้า
การส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบส่วนที่ 4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
 
ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่าย 
อินเตอร์เน็ต (Internet) 
โปรแกรมประยุกต์ใช้งาน 
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์   
ไวรัสคอมพิวเตอร์ 
แนวข้อสอบส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 
ส่วนที่ 6 ภาษาอังกฤษ
ความรู้ด้าน STRUCTURE พร้อมแนวข้อสอบ 
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ GRAMMAR AND VOCABULARY 
แนวข้อสอบ Reading Comprehension 
ศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
 
ส่วนที่ 7 จรรยาบรรณ
ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร 
คุ่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร 
 
ส่วนที่ 8 ระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.2559
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 
ราคา 259 บาท 

ตัวอย่าง ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ ศุลการักษ์ กรมศุลกากร พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/82


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)8
คู่มือสอบเข้า แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. พนักงานพัฒนาธุรกิจ เล่มเดียวครบ พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1794คู่มือสอบเข้า แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. พนักงานพัฒนาธุรกิจ เล่มเดียวครบ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 311 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ 
 
ประวัติการก่อตั้ง ธ.ก.ส
นโยบาย ธ.ก.ส
พ.ร.บ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ.2509
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
เฉลยความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบความรู้ความสามรถทั่วไป
ความละเอียดแม่นยำเกี่ยวกับการใช้ภาษา
อนุกรมตัวเลขและตัวอักษร
ข้อสอบการเรียงลำดับตัวเลข
การหาจำนวนตัวเลขที่หายไป
ความสัมพันธ์จากรูปภาพ มิติสัมพันธ์
ความถนัด (Aptitud Test)
แนวข้อสอบความรู้ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อและบัญชีเบื้องต้น
แนวข้อสอบพื้นฐานการเงิน/การบัญชี/สินเชื่อ
การตลาด
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน
หลักการบริหารเบื้องต้น
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/143"


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

9
สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1820สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 238 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ประวัติการจัดตั้งและส่วนแบ่งราชการกรมสรรพากร
ประวัติการจัดเก็บภาษี
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร
โครงสร้างของภาษีอากร
แหล่งเงินได้ที่ต้องเสียภาษี
เงินได้พึงประเมิณที่ได้รับการยกเว้น
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปี 2560
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักการจัดเก็บภาษีเงินได้
ภาษีอากรประเมิณ หลักการและวิธีการประเมิณภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างและภารกิจ
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวภาษีอากรของกรมสรรพากร
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
แนวข้อสอบความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
แนวข้อสอบ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratios Analysis)
การวิเคาระห์สภาพคล่องทางการเงิน 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี
องค์ประกอบในงบกำไรขาดทุนใช้แสดงผลดำเนินงานของกิจการ
แนวคิดเกี่ยวกับทุนและการรักษาระดับทุน
จุดประสงค์ของการบัญชี
งบแสดงฐานะการเงิน (Financial Statements)
แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี 
แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/146


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

10
ไฟล์ PDF คู่มือ เนื้อหา+แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เฉลยพร้อมคำอธิบายไฟล์ PDF คู่มือ เนื้อหา+แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เฉลยพร้อมคำอธิบาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-980555-6929941-ไฟล์+PDF+คู่มือ+เนื้อหา+แนวข้อสอบ+พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน+กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.html
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.979858_th 

ไฟล์ PDF คู่มือ เนื้อหา+แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เฉลยพร้อมคำอธิบาย

รหัสสินค้า: 005651
ราคา: 299.00 บาท
รายละเอียด:
ไฟล์ PDF คู่มือ เนื้อหา+แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เฉลยพร้อมคำอธิบาย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2560
จำนวนหน้า 362 หน้า 
รูปแบบ : eBook ไฟล์ pdf 

(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)

สารบัญ

ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 50 คะแนน
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
- ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- นโยบายของรัฐบาล
เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง การปกครอง การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
- ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของกระทรวง มหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ความรู้พื้นฐานเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 25402 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. เทษบาล พ.ศ. พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนจำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.979858_th 

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 


**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ http://www.attorney285.com/article-th-81373-วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์.html 


ค่าจัดส่งพัสดุ = 35 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 25
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 60 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน) 
ค่าจัดส่ง EMS = 82 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 52


รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/article.php?id=118162&lang=th&headername=howtopayment 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285.com (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

11
สรุป+เจาะแนวข้อสอบ อสพ. อาสาพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1984สรุป+เจาะแนวข้อสอบ อสพ. อาสาพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2560
จำนวนหน้า 231 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ประวัติกรมพัฒนาชุมชน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ภารกิจและยุทธศาสตร์/ค่านิยม
โครงการของกรมพัฒนาชุมชน
ความเป็นมาของกรมพัฒนาชุมชน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรมพัฒนาชุมชน
เป้าหมายในการพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
วิธีปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาชุมชน
บทบาทของนักพัฒนาชุมชน
ปรัชญา อุดมการณ์ของการพัฒนาชุมชน
แนวคิดและความหมายของชุมชนและการพัฒนาชุมชน
ความสำคัญของการพัฒนาชุมชน
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพระราชดำริ และสิ่งประดิษฐ์ของพระเจ้าอยู่หัว
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาชุมชนประวัติความเป็นมารูปแบบและวิธี
การพัฒนาชุมชน โครงสร้าง ภารกิจ และยุทธศาสตร์กรมกราพัฒนาชุมชน พ.ศ.2560-2564
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชนฯ
แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540
แนวข้อสอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรดำเนินงาน การพัฒนาเศรษฐกิจ รากฐานและประชารัฐ
แนวข้อสอบเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
แนวข้อสอบพัฒนาชุมชน ชุดที่ 1
แนวข้อสอบพัฒนาชุมชน ชุดที่ 2

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/155


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)12
จอหงวน วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1-2 คณิตศร์ คงทอง


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_571710_th_2615639จอหงวน วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1-2 คณิตศร์ คงทอง
ผู้แต่ง : คณิตศร์ คงทอง
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2559
จำนวนหน้า: 239 หน้า
ขนาด : 14.5x21 ซ.ม. A5
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ
 
บทวิเคราะห์ศัพท์
เขตอำนาจศาล
การตรวจคำคู่ความ
การเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ
คู้ความรณะ
อำนาจฟ้อง
ร้องสอด
การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ
ฟ้องซ้ำ
ฟ้องซ้อน
ทิ้งฟ้อง ถอนฟ้อง
ฟ้องแย้ง
คดีมดนสาเร่
ขาดนัดยื่นคำให้การ
ขาดนัดพิจารณา
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_571710_th
**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

13
ไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ กรมสรรพากร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1995ไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ กรมสรรพากร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 252 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/146


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

14
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ กรมสรรพากร เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2012
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ กรมสรรพากร เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 259 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ 
ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร 
หลักภาษีอากร 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
อากรแสตมป์ 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 
สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี 
การอุทธรณ์ภาษีอากรฯ
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
นโยบายการจัดเก็บภาษี 
ประมวลรัษฎากร 
เจาะข้อสอบ ประมวลรัษฎากร 
เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังพ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังพ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
 เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/146


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

15
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล สรุปเจาะประเด็น

 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2088คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล สรุปเจาะประเด็น+แนวข้อสอบ
รวบรวมและจัดทำโดย : ว่สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2559
จำนวนหน้า 237 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว 
ขนาด a4
 
สารบัญ
 
- ประวัติความเป็นมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551
- ความรู้รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
- ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
- อาเซียน : ASEAN
- ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ความรู้ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
- เฉลยคำตอบ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2553
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
- เทศบาล
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายให้องค์กรปกครองส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2)
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- การวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น
- การจัดทำแผนปฏิบัติการ
- หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบว่าด้วยความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- ข้อสอบรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
- แนวข้อสอบ กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
- เฉลยคำตอบ
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- เฉลยคำตอบ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)หน้า: [1] 2 3 ... 56